صفحه اصلي | | استفتائات | احکام ازدواج
احکام ازدواج

سوال را به اشتراک بگذارید

عدالت و چند همسری

سوال: منظور از رعایت عدالت در هنگام ازدواج مرد با چند همسر چیست؟
پاسخ: بسمه تعالی
عدالت مطلوب در امور جنسی و اقتصادی است. حق جنسی زن است که مرد از هر 4 شب 1 شب را در نزد وی بماند و حداقل هر 4 ماه 1 بار با وی بخوابد. حق اقتصادی نیز انفاق به زن به اندازه ایی است که بتواند شوون زندگی خود را تامین کند.
اما مساوات و برابری در محبت  و میل قلبی، مطلوب نیست و آیات قرآن هم آنها را نفی کرده است.

 

سوال را به اشتراک بگذارید

جواز نگاه به زن قبل از ازدواج

سوال: آیا جایز است مرد به زنی که قصد ازدواج با او را دارد در حالت بدون حجاب نگاه کند؟ کدام قسمت از اعضای دیگر زن است که مرد قبل از ازدواج می تواند به منظور اطلاع، به آنها نگاه کند؟
پاسخ: می تواند به صورت و دو دست زن که حکایت از باقی اندام او می کند نگاه کند. این مرد اگر مایل باشد یا از وجود نقصی در بدن زن خوف دارد می تواند یکی از زنان خانواده اش را مکلف کند که با نظر به آن زن از سایر خصوصیات جسمانی اش اطلاع حاصل کند

 

سوال را به اشتراک بگذارید

مشورت با همسر هنگام ازدواج مجدد

سوال: آیا جایزاست که زن و شوهر بعد از اینکه چندین مرتبه دارای فرزند شدند با هم توافق کنند که دیگر بچه دار نشوند؟
پاسخ: بسمه تعالی
اصل و مبنای اصلی جواز عدم بارداری است اما وسیله چنین اقدامی باید مباح باشد همانند ریختن منی در خارج از رحم، اما عقیم ساختن زن دارای اشکال شرعی است چراکه به نوعی از کار انداختن عضوی از بدن است.

 

سوال را به اشتراک بگذارید

ازدواج شیعه و سنی

سوال: بسمه تعالی
رای شارع مقدس در مورد ازدواج مرد سنی و دختر شیعه چیست؟ اگر جواب مثبت است شرایط آن چیست؟ از برخی افراد شنیدم که اینگونه ازدواج ها حرام است.
اینگونه ازدواج ها جایز است. مسلمان بودن شرط صحت ازدواج است که با گفتن شهادتین محقق می شود.

سوال را به اشتراک بگذارید

توافق زوجین برای عدم بارداری

توافق زوجین برای عدم بارداری
سوال: آیا جایزاست که زن و شوهر بعد از اینکه چندین مرتبه دارای فرزند شدند با هم توافق کنند که دیگر بچه دار نشوند؟
پاسخ: بسمه تعالی
اصل و مبنای اصلی جواز عدم بارداری است اما وسیله چنین اقدامی باید مباح باشد همانند ریختن منی در خارج از رحم، اما عقیم ساختن زن دارای اشکال شرعی است چراکه به نوعی از کار انداختن عضوی از بدن است.

مجموعه نتايج: 5 | نمايش: 1 - 5

دفتر مرجع عالیقدر

حضرت آیت الله شیخ محمد یعقوبی (دام ظله)- استفتاء خود را ارسال کن

نجف اشرف