صفحه اصلي | | استفتائات | احكام نماز
احكام نماز

سوال را به اشتراک بگذارید

به جا آوردن قضای عبادات فرد میت

سوال: اگر فردی اقدام به قضای عبادات فرد میتی کند در حالیکه خود اعمال قضا شده ایی را ‏بر ذمه دارد، چنین کاری جایز است؟

به جا آوردن قضای عبادات فرد میت

 

پاسخ: بسمه تعالی

 

بله می تواند. اما بهتر این است که ابتدا عبادات خودت را قضا کند و سپس به قضای اعمال ‏عبادی دیگران اقدام کند. الا اینکه آن قضای عباد فردی دیگر بر او واجب بوده باشد همانند ‏وجوب قضای اعمال عبادی قضا شده پدر بر پسر بزرگتر.

 

سوال را به اشتراک بگذارید

سوره های سجده دار

سوال: آیا خواندن یکی از سوره های دارای سجده واجب در نماز جایز است؟

پاسخ: بسمه تعالی

قرائت هر کدام از سوره های سجده دار( علق، فصلت، نجم و سجده) در نماز های واجب بنا بر احتیاط واجب جایز نیست چرا که متضمن اضافه شدن یک سجده اضافه می شود. بدین توضیح که این سوره ها دارای آیه هایی هستند كه با خواندن یا شنیدن آنها سجده بر انسان واجب می شود و اگر فرد نمازگزار به دلیل تلاوت آن آیه به سجده رود باعث انجام سجده اضافه در نماز و بطلان آن می شود.

سوال را به اشتراک بگذارید

خواندن سوره توحید در نماز

سوال: آیا قرائت سوره توحید در رکعت اول واجب است؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر، بلکه مستحب موکد است که سوره توحید در رکعت اول یا دوم نماز خوانده شود.

سوال را به اشتراک بگذارید

تکان دادن چشم در نماز

سوال: آیا تکان دادن چشم و ابرو در حین نماز به سمت چپ و راست مثلا برای نظارت و مراقبت از فرزند خردسال مبطل نماز است؟

پاسخ: بسمه تعالی

خیر، تا وقتی که این فرد رو به قبله باشد مشکلی ندارد.

سوال را به اشتراک بگذارید

نماز با پیروان مذاهب دیگر

سوال: در منزل یکی از برادران اهل تسنن هستیم و موقع نماز فرا می رسد. چگونه نماز بخوانیم در حالیکه مهر در اختیار ما نیست؟ آیا سجده بر فرش کفایت می کند؟

پاسخ: بسمه تعالی

اگر امکان سجود بر چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است وجود دارد، در در یافتن یکی از آنها کنید. در سجده علاوه بر مهر می توان بر برگ درخت یا حصیر و کاغذ ساخته شده از چوب و همانند آنها سجود کرد.

سوال را به اشتراک بگذارید

نماز قضای پدر 

سوال: چرا امکان قضای عبادت های فوت شده پدر وجود دارد اما مادر خیر؟ همچنین به چه علت قضای نماز و روزه پدر فقط بر پسر بزرگ تر واجب است نه بر سایر فرزندان، در حالی که ممکن است فرزندان دیگر با ایمان تر از پسر بزرگتر باشند؟ در آخر اینکه چرا قضای عبادات فقط بر جنس مذکر یعنی مردان واجب شده است؟

پاسخ: بسمه تعالی

وجوب قضا فقط بر پسر بزرگتر است اما اگر فرد دیگری بخواهد اعمال قضا شده را انجام داده و ثواب کسب کند مانعی بر آن نیست. در این صورت وجوب قضا از پسر بزرگ تر ساقط می شود. اما حکمت اختصاص وجوب بر پسر بزرگ تر، به این علت است که وی استحقاق و خصوصیت های ویژه در ارث بردن از پدر، دارد. در مورد سوال آخر نیز ما همانند بسیاری از فقها، قضای عبادات مادر را نیز واجب می دانیم. علل تمامی مواردی هم که ذکر کردیم به سبب ادله شرعیه است که نمی توانیم از آنها عدول کنیم.

سوال را به اشتراک بگذارید

نماز مسافر

سوال: 1- آیا بر افرادی که مسافر هستند واجب است نماز خود را به  صورت شکسته بخوانند؟

2-آیا فردی که برای دیدار دوستان یا بستگان خود به شهری دیگر سفر می کند باید نماز خود را شکسته به جا آورد؟

3- آیا وقتی که برای دیدار با فردی به شهری دیگر مسافرت کرده و چند روزی در نزد وی اقامت می نماییم باید نماز شکسته خوانده شود؟

4- اگر به فردی که نماز را به صورت شکسته نمی خواند اقتدا نمایم آیا باید نمازم را به صورت شکسته بخوانم یا باید با وی نماز را آغاز و به پایان رسانم؟

پاسخ: بسمه تعالی

1- نماز در هنگام سفر شکسته می شود و حکم این مساله اختیاری نیست.

2- شرایط و چگونگی شکسته شدن نماز در رساله عملیه ما به نام سبل السلام ذکر شده است. از جمله پیمودن مسافت 22 کیلومتر رفت و 22 کیلومتر برگشت و...

فرقی نیز در اینکه مسافرت برای دید و بازدید یا غیر آن باشد وجود ندارد.

3- شکستن نماز واجب است مگر اینکه به وطن یا محل کار خود سفر کند یا قصد اقامت به مدت 10 روز در مقصد را داشته باشد.

4- باید به تکلیف خود که همان خواندن نماز شکسته است عمل کنی و در پایان رکعت دوم سلام دهی. امام جماعت هم اگر تکلیفش خواندن نماز کامل باشد به نمازش ادامه می دهد

سوال را به اشتراک بگذارید

کار  و نماز جمعه

سوال: من یکی از مقلدان شما و دستیار پزشک هستم. بنده در منزل خود به طبابت بیماران می پردازم و اهالی منطقه در شب و روز به وجود من نیاز دارند و این باعث عدم شرکت من در نماز جمعه می شود. در ضمن فاصله منزلم تا مسجد بیشتر ازمقدار مسافت شرعی است که به موجب آن شرکت در نماز جمعه واجب مي گردد. در چنین حالتی آیا بنده مجاز به عدم شرکت در نماز جمعه می باشم. خداوند به شما بهترین پاداش نیکوکاران را عطا کند.

پاسخ: بسمه تعالی

در خصوص این سوال اگر در حال کار مهمی همچون معالجه بیمار مشرف به مرگ و مانند آن باشی از حضور در نماز جمعه معاف هستی. در غیر اینصورت چیز دیگری مانع حضور تو در نمازجمعه و ساقط شدن وجوب آن نمی شود.

سوال را به اشتراک بگذارید

روزه داری و نماز نخواندن

سوال: مشاهده می شود که برخی افراد روزه دارند ولی نماز نمی خوانند. نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ : بسمه تعالی 

" آیا شما به پاره ای از کتاب (تورات) ایمان می آورید و به پاره ای از آن کفر می ورزید پس جزای هر کس از شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و در روز رستاخیز ایشان را به سخترین عذابها باز برند و خداوند از آنچه می کنند غافل نیست".(سوره بقره /85)

اعمال جز از متقین پذیرفته نمی شود وتارک نماز در زمره متقین نیست لذا اینگونه افراد نیکی خود را با التزام کامل به فریضه ها واقامه نماز کامل کنند.

مجموعه نتايج: 9 | نمايش: 1 - 9

دفتر مرجع عالیقدر

حضرت آیت الله شیخ محمد یعقوبی (دام ظله)- استفتاء خود را ارسال کن

نجف اشرف